Rzeźba golfisty z brązu patynowanego.
Wenus - akt. Rzeźba z brązu patynowanego.