Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.
 3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
 4. Koszt dostawy zawsze aktualny podawany jest w podsumowaniu zamówienia na podstawie wielkości oraz wagi sprzedawanych produktów oraz rodzaju przewoźnika i formy płatności.
 5. CERAMMIND honoruje następujące formy płatności:
  • płatność przelewem na rachunek bankowy CERAMMIND (w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu),
  • płatność kartą płatniczą,
  • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 (PayPro SA., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. NIP 779-236-98-87).
 6. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy CERAMMIND”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy CERAMMIND: ING : 98 1050 1562 1000 0097 0895 5670 , podając w tytule przelewu: Zapłata za: [NUMER ZAMÓWIENIA]
 7. Terminem płatności w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 8. Faktura za zamówienie przesyłana jest drogą elektroniczną na wskazany przez klienta w zamówieniu adres e-mail (w formacie PDF) – klient potwierdzając regulamin wyraża zgodę na e-fakturę.